first-page

SEND E-PAYSLIP

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk Send E-Payslip dalam menggunakan program TaxCalc:

  • Pada Pusat Data Karyawan Masuk ke Step e-Payslip
  • send e-Payslip